• PONDOK PESANTREN QOTRUN NADA
  • Berkhidmat Untuk Ummat

MANAQIB HABIB KERAMAT EMPANG BOGOR AL-HABIB ABDULLAH BIN MUHSIN ALATTAS

oleh : Gus Muhammad Irfan Zidny Lc.

Dalam kitab manaqibnya disebutkan bahwa al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas adalah seorang waliyullah yang telah mencapai kedudukan mulia dan dekat dengan Allah Swt. Beliau termasuk salah satu waliyullah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam dan kaum Muslimin di Indonesia. Beliau seorang ulama Murabbi (pendidik) dan panutan para ahli tasawuf sehingga menjadi teladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin.

Kelahiran dan Nasab Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas

Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas dilahirkan di Desa Haurat salah satu desa di al-Kasar, Kampung Huraidhah, Hadhramaut, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1275 Hijriah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan rohani dan perhatian khusus dari Ayahandanya. Beliau mempelajari al-Quran di masa kecilnya dari Mu’alim Syaikh Umar bin Faraj bin Sabah. Menginjak usia 17 tahun beliau sudah hafal al-Quran. Kemudian beliau oleh ayahnya diserahkan kepada ulama terkemuka di masanya untuk dididik dan diajari berbagai macam cabang ilmu agama.

Nasab beliau adalah al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husein bin Umar bin Abdurrahman Alattas sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib KW. dengan Sayyidatuna Fathimah az-Zahra binti Rasulullah Saw.

Guru-guru Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas

Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas adalah seorang tokoh rohani yang dikenal luas oleh semua kalangan umum maupun khusus. Beliau adalah “ahlul kasyaf” dan ahli ilmu agama yang sulit dicari padanya, baik jumlah amal ibadahnya, kemuliaannya maupun budi pekertinya.

Diantara guru–guru al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas adalah:

  1. Al-Quthb al-Habib Abubakar bin Abdullah Alattas. Dari guru yang satu itu beliau sempat menimba ilmu–ilmu rohani dan tasawuf. Beliau mendapatkan doa khusus dari al-Habib Abubakar bin Abdullah Alattas sehingga beliau berhasil meraih derajat kewalian yang tinggi.
  2. Termasuk guru rohani beliau yang patut dibanggakan adalah yang mulia al-Habib Shaleh bin Abdullah Alattas dari Wadi ‘Amad. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas pernah membaca al-Fatihah di hadapan Habib Shaleh dan Habib Shaleh menalkinkan al-Fatihah kepadanya.
  3. Al-‘Arif Billah al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Habsyi. Ketika melihat al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas yang waktu itu masih kecil beliau berkata: “Sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya.”
  4. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas pernah belajar kitab Risalah karangan al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi kepada al-Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus.
  5. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas sering menemui al-Imam al-Abrar al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar.
  6. Selain itu beliau juga sempat mengunjungi beberapa waliyulllah yang tingal di Hadhramaut seperti al-Habib Ahmad bin Abdullah Albar, seorang tokoh Sunnah dan Atsar.
  7. Dan Syaikh Muhammad bin Abdullah Basudan. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas pernah menetap di kediaman Syaikh Muhammad Basudan selama beberapa waktu guna memperdalam ilmu agama Kepadanya.

Hijrah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas ke Berbagai Tempat

Pada tahun 1282 Hijriah, al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di tanah suci beliau bertemu dan berdialog dengan banyak ulama terkemuka. Kemudian, seusai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi Kota Tarim untuk memetik manfaat dari para wali yang terkenal di sana.

Setelah dirasa cukup maka beliau meninggalkan Kota Tarim dengan membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadhramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh–tokoh agama dan tasawuf baik dari keluarga ‘Alawiyyin maupun dari keluarga lain (Masyayikh).

Pada tahun 1283 Hijriah, al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas melakukan ibadah haji yang kedua kalinya. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Swt. dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah Swt., perjalanan mengantarkan beliau sampai ke Negeri Indonesia. Beliau bertemu dengan sejumlah waliyullah, antara lain al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Alattas.

Sejak pertemuannya dengan al-Habib Ahmad Alattas tersebut, beliau mendapatkan makrifat. Dan al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau al-Habib Ahmad bin Muhammad Alattas banyak memberi perhatian kepada beliau sehingga setiap kali gurunya mengunjungi Kota Pekalongan beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas.

Dalam setiap pertemuannya dengan al-Habib Ahmad Alattas, beliau selalu memberi pengarahan rohani kepada al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas sehingga hubungan antara kedua habib itu terjalin amat erat. Dari al-Habib Ahmad beliau banyak mendapat manfaat rohani yang sulit untuk dibicarakan dan diungkapkan.

Dalam perjalan hidupnya al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh penjajah Belanda. Dengan ujian ini, mungkin Allah hendak memberi kedudukan yang tinggi dan dekat kepada al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas dengan diriNya.

Karamah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas

Selama di penjara, kekeramatan al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas semakin tampak sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjara Belanda tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya. Mereka mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas sewaktu di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas selalu dikabulkan Allah Swt. Hal ini membuat para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang terus bertambah.

Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas. Namun, ketika usulan itu ditawarkan kepada al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas, beliau menolak dengan halus dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman.

Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau sang kakek, al-Quthb al-Anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman Alattas seraya berkata: “Jika kau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang. Tetapi jika engkau mau bersabar maka bersabarlah.”

Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga Sayyidina al-Faqih al-Muqadam Muhammad bin Ali Ba’alawiy dan Syaikh Abdul Qadir al-Jaelani serta beberapa tokoh wali lainnya mendatangi beliau. Pada kesempatan itu Sayyidina al-Faqih al-Muqadam memberikan sebuah kopiah. Ternyata di pagi harinya kopiah tersebut masih tetap berada di kepala al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas. Padahal beliau bertemu dengan al-Faqih al-Muqadam hanya dalam mimpi.

Pernah suatu hari al-Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi mengisahkan dirinya dengan al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas: “Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas ketika mendapatkan anugerah dari Allah Swt., beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah, hilang dengan segala hubungan alam dunia dan segala isinya. Ketika aku mengujungi al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas dalam penjara aku lihat penampilannya amat berwibawa dan beliau terlihat dilapisi oleh pancaran Ilahi. Sewaktu beliau melihat aku beliau mengucapkan bait-bait syair al-Quthb al-Irsyad al-Habib Abdullah al-Haddad yang awal baitnya adalah: “Wahai yang mengunjungi Aku di malam yang dingin, ketika tak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitnah”. Selanjutnya kami berpelukan dan menangis.”

Diantara karamah al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas adalah setiap kali beliau memandang borgol yang membeleggu kakinya, maka terlepaslah borgol itu. Disebutkan juga bahwa ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas dengan rantai besi, atas izin Allah rantai itu terlepas lagi.

Kemudian malang nasib menimpa pemimpin penjara beserta keluarga dan kerabatnya berupa sakit panas yang parah, sehingga dokter pun tak mampu mengobati penyakit tersebut.  Barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit sanak keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas yang sedang dipenjara.

Lantas kepala penjara tersebut mengutus bawahannya untuk meminta doa kepada al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas atas penyakit yang dideritanya dan sanak keluarganya. Maka berkatalah al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas kepada utusan itu: “Ambillah borgol dan rantai ini, lalu ikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka akan sembuhlah dia.”

Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas. Dengan izin Allah Swt. penyakit pimpinan penjara dan snak keluarganya seketika itu juga menjadi sembuh. Kejadian ini penyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas. Sekeluarnya dari penjara, kemudian al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas tinggal di Jakarta selama beberapa tahun.

Perjalanan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas ke Empang Bogor

Di awal mula kedatangan al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas ke Indonesia, pada tahun 1800 Masehi, waktu itu beliau diperintahkan oleh al-Habib Abdullah bin Abubakar Alaydrus untuk menuju Kota Mekah. Sesampainya di Kota Mekah, beliau melaksanakan shalat dan pada malam harinya beliau mimpi bertemu dengan Rasullah Saw. Keesokan harinya al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas berangkat menuju Negeri Indonesia.

Sesampainya di Indonesia, beliau dipertemukan dengan al-Habib Ahmad bin Hamzah Alattas Pekojan Jakarta dan beliau belajar ilmu agama darinya. Lalu al-Habib Ahmad Alattas memerintahkan agar beliau datang berziarah ke makam al-Habib Husein bin Abubakar Alaydrus di Luar Batang. Dari sana sampailah perjalanan beliau ke Bogor.

Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas datang ke Empang Bogor dengan tidak membawa apa-apa. Empang Bogor saat itu belum ada penghuninya, namun dengan keberkahan al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas jadilah daerah tersebut terang benderang.

Dikisahkan bahwa suatu saat al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas tengah makan di pinggiran empang, datanglah kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata: “Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib Keramat, tunjukanlah kepada saya akan kekeramatannya.”

Makan yang dimakan al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas waktu itu adalah seekor ikan dan ikan itu tinggal separo. Maka al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas berkata: “Ya samak anjul ilaman tabis” (Wahai ikan kalau benar-benar cinta kepadaku tunjukanlah).

Maka atas izin Allah Swt., seketika itu juga ikan yang tinggal separo itu meloncat ke empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup di laut.

Masjid Keramat Empang Bogor

Masjid Keramat Empang didirikan sekitar tahun 1828 M. pendirian Masjid ini dilakukan bersama para habaib dan ulama besar Indonesia. Di sekitar areal masjid Keramat terdapat peninggalan rumah kediaman al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas yang kini rumah itu ditempati oleh khalifah masjid, al-Habib Abdullah bin Zain Alattas. Di dalam rumah tersebut terdapat kamar khusus yang tidak bisa sembarang orang memasukinya, karena kamar itu merupakan tempat khalwat dan dzikir beliau. Bahkan di sana terdapat peninggalan al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas seperti tempat tidur, tongkat, gamis dan sorbannya yang sampai sekarang masih disimpan utuh.

Kitab-kitab beliau kurang lebih ada 850 kitab, namun yang ada sekarang tinggal 100-an kitab, sisanya disimpan di yayasan Jamiat Khair atau di Rabithah Tanah Abang, Jakarta. Salah satu kitab karangan beliau yang terkenal adalah Fathu ar-Rabbaniyyah, konon kitab itu hanya beredar di kalangan para ulama besar.

Di Kampung Empang al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas menikahi seorang wanita keturanan Dalem Shalawat. Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas, sampai sekarang 85 bangunan yang terdapat di Kampung Empang di dalam sertifikatnya atas nama al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas.

Semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya beliau secara istiqamah membaca shalawat Nabi Saw. yang setiap harinya dilakukan secara mudawamah dibaca sebanyak seribu kali, dengan kitab shalawat yang terkenal yaitu Dalail al-Khairat.

Kewafatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas

Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas menghadap ke haribaan Ilahi pada hari Selasa tanggal 29 Dzul Hijjah tahun 1351 Hijriah di awal waktu Dzuhur. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya pada hari Rabu setelah shalat Dzuhur.

Tak terhitung jumlah orang yang ikut meshalatkan jenazah al-Habib Abdullah bin Muhsin Alattas. Beliau dimakamkan di bagian barat Masjid an-Nur Empang Bogor. Sebelum wafat beliau terserang sakit flu ringan.

Pusara beliau tidak pernah sepi, setiap waktu dari berbagai penjuru negeri maupun mancanegara datang untuk berziarah dan mengambil keberkahan dari kedudukan beliau disisi Allah subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Beliau,  Amin ya robbal alamin.

Tulisan Lainnya
BIOGRAFI SYAIKH IBRAHIM MUHAMMAD ABDULLAH AL KHULI

Oleh: Gus Muhammad Irfan Zidny, Lc   Ulama Ahli Bayt Yang Selalu Menutupi Nasabnya Syaikh Ibrahim Muhammad Abdullah al-Khuli adalah salah satu ulama besar al-Azhar yang juga ket

09/04/2023 12:55 - Oleh TIM REDAKSI JURNALIS PPQN - Dilihat 258 kali
Manaqib Al Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih (botoputih-surabaya).

Manaqib edisi november 2022. Oleh : Gus Muhammad Irfan Zidny Lc Habib Syekh dilahirkan di kota Syihr pada tahun 1212 H anak dari Habib Ahmad Bafaqih dan silsilahnya sampai kepada Nabi

19/11/2022 12:09 - Oleh TIM REDAKSI JURNALIS PPQN - Dilihat 2858 kali
Manaqib Habib Muhammad Bin Idrus Al Habsyi

Manaqib Edisi Oktober 2022 Oleh : Gus Muhammad Irfan Zidny Beliau lahir di kota Khola' Rosyid, Hadramaut, Yaman Selatan, pada tahun 1265 H atau 1845 M. Sejak kecil beliau diasuh oleh

13/10/2022 18:42 - Oleh TIM REDAKSI JURNALIS PPQN - Dilihat 1894 kali
Manaqib Al-Habib Ali bin Husein Al-Attas

By : Gus Muhammad Irfan Zidny Lc. beliau lebih dikenal dengan sebutan Habib Ali Bungur. Beliau merupakan rantai jaringan Ulama Betawi sampai sekarang ini. Beliau memiliki jasa yang san

13/09/2022 14:08 - Oleh TIM REDAKSI JURNALIS PPQN - Dilihat 2958 kali
Manaqib Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kwitang.

By : Gus Muhammad Irfan Zidny Lc. Edisi agustus 2022. Beliau adalah Habib ‘Ali bin ‘Abdur Rahman bin ‘Abdullah bin Muhammad al-Habsyi. Lahir di Kwitang, Jakarta, pad

10/08/2022 14:02 - Oleh TIM REDAKSI JURNALIS PPQN - Dilihat 1813 kali
Al Habib Husein bin Abubakar Alaydrus (Keramat Luar Batang)

Pendatang dari Hadramaut, Jazirah Arabia, yang mendirikan Masjid Luar Batang tahun 1736. Ia dihadiahi sebidang tanah di Kampung Luar Batang yang terletak dekat Pelabuhan Sunda Kelapa ol

13/07/2022 12:19 - Oleh TIM REDAKSI JURNALIS PPQN - Dilihat 22763 kali
BIOGRAFI AL-ALLAMAH AL-FAQIH AL HABIB ZAIN BIN IBRAHIM BIN SUMAITH

1.1 Lahir Habib Zein bin Smith  lahir di ibukota Jakarta pada tahun 1357 H/1936 M. Ayahnya Habib Ibrahim adalah ulama besar di bumi Betawi kala itu. Selain keluarga, lingkungan te

06/04/2022 22:38 - Oleh TIM REDAKSI JURNALIS PPQN - Dilihat 9566 kali
MANAQIB ALHABIB UMAR BIN MUHAMMAD BIN HUD AL ATHAS

Al Allamah Arifbillah  Al Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al Attas dilahirkan oleh seorang wanita shalihah bernama Syarifah Nur binti Hasan Al Attas di Huraidhah, Yaman S

07/03/2022 11:54 - Oleh TIM REDAKSI JURNALIS PPQN - Dilihat 5210 kali
Bografi Syekh Zaini Dahlan

SAYYID AHMAD ZAINI DAHLAN Adalah salah seorang "Syaikhul Islam" yang ilmu dan dakwahnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. la merupakan pengajar terkemuka di Masjidil haram yang kala i

20/01/2022 12:40 - Oleh TIM REDAKSI JURNALIS PPQN - Dilihat 2680 kali